drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Stare Drzewce jedn. ewid. Szlichtyngowa – obszar wiejski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego