drukuj drukuj

Starosta Wschowski na VIII posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich

12 czerwca 2017 roku w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie obradowali członkowie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich, m.in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka.

VIII sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Zgromadzenia ZPL Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński. W trakcie poniedziałkowego spotkania Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, który pełni też funkcję Przewodniczącego Zarządu ZPL, przedstawił informację o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz omówił przebieg prac związanych ze złożonym do oceny merytorycznej projektem pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Kolejny punkt obrad poświęcony był procedurze rozpatrzenia, zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium Zarządowi związku za rok 2016. Po przedstawieniu sprawozdań i opinii Komisji Rewizyjnej oraz odczytaniu uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi ZPL.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze