drukuj drukuj

Starosta i Przewodniczący Rady na spotkaniu z Wojewodą Lubuskim

7 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie noworoczne z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu terytorialnego, lubuscy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej oraz pracodawcy, w którym uczestniczyli m.in. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk.

W czasie spotkania wojewoda podkreślił, że kontakty z samorządowcami są bardzo ważne dla przedstawiciela Rządu w województwie.

– To dzięki samorządowcom realizujemy wszystkie ustawy, które rząd przeprowadza przez parlament. W zeszłym roku mieliśmy przykład wielu takich ustaw, których nie wdrożylibyśmy tak sprawnie gdyby nie było doskonałej współpracy z samorządami. Głównym celem naszego działania jest to, abyśmy wspólnie tworzyli dobro dla mieszkańców województwa lubuskiego. I właśnie dobra współpraca wojewody i samorządów zdecydowanie ułatwia osiąganie celów, które służyć mają mieszkańcom naszego regionu –

W imieniu parlamentarzystów Poseł Marek Ast pogratulował zebranym samorządowcom wygranych wyborów: – To Państwa wielki sukces, ale też wielkie zobowiązanie wobec mieszkańców gmin, powiatów i całego województwa. Myślę, że ten rok będzie okazją do rozmów o planach i zamierzeniach ustawodawcy. Chciałbym Państwu podziękować za kontakty, jakie utrzymywaliśmy w trakcie minionej kadencji. Dziękuję za Waszą pracę na rzecz lokalnych społeczności.

Zebrani goście wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu „Małych Gorzowiaków”, następnie przełamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim