drukuj drukuj

„Środa z Funduszami dla… jednostek samorządu terytorialnego” 7.01.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… jednostek samorządu terytorialnego”, które odbędą się 7 stycznia 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

 

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące:

  • potencjału jednostek samorządowych, zasad wsparcia JST,
  • JST jako inicjatora lub partnera w realizacji projektów,
  • dofinansowania na infrastrukturę społeczną i usługi socjalne,
  • dofinansowania na działania w obszarze środowiska i ekologii,
  • dofinansowania na projekty transportowe,
  • dofinansowania na działania związane z ITC,
  • dofinansowania na termomodernizację i rewitalizację,
  • dofinansowania na inne obszary działania JST.

 

Spotkania odbędą się 7 stycznia 2015 r. w godzinach 12:00-15:30 w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

 

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie: http://www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Sroda-z-Funduszami-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-07.01.2015.

Na zgłoszenia czekamy w dniach od 15 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze) lub z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.