drukuj drukuj

Spotkanie Wschowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej

16 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Wschowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej zorganizowane przez Przewodniczącego Wschowskiej Rady Powiatowej LIR Władysława Brzechwę.

W spotkaniu, oprócz delegatów, uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnikami m.in. Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zaproszeni goście m.in. Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Przewodniczący Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie Tadeusz Skrzyczyński, Dyrektor Biura Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze Anna Słowik.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z możliwościami kupna i dzierżawy gruntów rolnych, na także sprawy związane z rolniczym ubezpieczeniem społecznym.