drukuj drukuj

Spotkanie organizacyjne komitetu do przeprowadzenia turnieju BRD

10 marca 2017 roku odbyło się zebranie organizacyjne komitetu do przeprowadzenia turnieju BRD na terenie Powiatu Wschowskiego w 2017 roku. W trakcie spotkania ustalono m.in. skład Powiatowego Komitetu organizującego Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla Powiatu Wschowskiego, przeanalizowano regulamin Turnieju BRD oraz wyznaczono miejsce i termin eliminacji powiatowych.
Turniej BRD adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Pierwszy etap jest organizowany w szkołach, w celu wyłonienia reprezentacji. Turniej składa się z testu, a także zadań praktycznych (jazda na rowerze po miasteczku ruchu drogowego oraz torze sprawnościowym), a także sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i znajomość prawa o ruchu drogowym.
O miano najlepszych będą konkurować drużyny z terenu Powiatu Wschowskiego: 3-osobowe zespoły z Gimnazjów oraz 4-osobowe zespoły ze Szkół Podstawowych (2 dziewczynki, 2 chłopców).
Głównym celem turnieju jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz podstawowe zasady i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak i również podnoszenie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Finał Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku, natomiast termin rezerwowy przeznaczony jest na 11 maja 2017 roku w szkole w Szlichtyngowej.

Zwycięskie drużyny finału powiatowego, będą reprezentowały Powiat Wschowski w finale wojewódzkim „Turnieju”.