drukuj drukuj

Spotkanie organizacyjne dot. projektu pt. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich

5 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjne dot. projektu pt. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych „ZLOP” Zielona Góra Romuald Malinowski, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło oraz zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Prezes ZLOP Romuald Malinowski przedstawił wstępne informacje dotyczące projektu. Konkurs na przyznanie mikrodotacji do wysokości 5 tys zł. zostanie ogłoszony w dniu 12.06.2017r. i potrwa do 07.07.2017r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://zlop.org.pl/

W dniu 30 maja 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podpisał umowę z operatorem projektu, wyłonionym w drodze konkursu tj. Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. Do podziału jest 1 mln zł (850 tys. przeznaczone zostanie na mikroprojekty, 150 tys. na promocję tego przedsięwzięcia).

Projekt realizowany będzie na podstawie regrantingu – przekazania dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową tzw. operatora projektu innym organizacjom pozarządowym w postaci mikrodotacji w wysokości do 5 tys. złotych (tzw. realizatorom projektu) w celu realizacji przez nie zadania publicznego – działań na rzecz młodych ludzi w regionie.

Realizatorami projektów będą organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne (niemniej niż 3 osoby, z liderem – osobą pełnoletnią) z opiekunem w postaci organizacji pozarządowej, którym operator projektu zleca wykonanie zadania. Jedna organizacja pozarządowa może realizować jeden projekt, natomiast może opiekować się dwiema grupami nieformalnymi.

Celem projektu jest budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez inicjowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw młodych mieszkańców województwa lubuskiego, wzmacnianie zaufania i więzi między samorządem, a młodymi obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów czy wzmacniania zbieżnych wartości. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych aktywizujących młodzież przyczynia się do trwałego budowania tożsamości regionalnej.

Polityka młodzieżowa realizowana przez samorząd województwa lubuskiego nie może działać w izolacji z takimi dziedzinami jak m.in. sprawy obywatelskie i zaangażowanie w życie społeczne. Dlatego należy motywować do aktywności na tym poziomie. Mając na uwadze spadek absolwentów szkół wyższych, (największy nastąpił w województwie lubuskim, to blisko 49 %) należy stworzyć młodzieży warunki do rozwoju, by odwrócić negatywne tendencje. Głównym motywem przewodnim działań samorządu jest hasło „Moje miejsce do życia jest w regionie lubuskim”, co wiąże się z zatrzymaniem młodych Lubuszan w województwie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze