drukuj drukuj

Sesja podsumowująca kadencję Rady Powiatu Wschowskiego 2014-2018

3 września 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Przed rozpoczęciem Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta, Starosta Wschowski Marek Boryczka oraz Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło złożyli serdeczne gratulacje, wręczyli dyplomy i upominki uczniom oraz trenerom drużyn ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka  we Wschowie.

Uczniowie uzyskują wysokie sukcesy sportowe Rangi Ogólnopolskiej Olimpiad Specjalnych oraz od kilku lat są bezkonkurencyjni i zajmują I miejsce podczas Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

W tym roku drużynę BRD Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 we Wschowie reprezentowali: Kamil Olenkiewicz, Mateusz Guziak, Mateusz Łysio, a trenerem drużyny był Bartosz Jankowiak, natomiast w skład drużyny Gimnazjum Specjalnego nr 3 we Wschowie wchodzili Adrian Młotkowski, Kacper Juszkiewicz, Wojciech Kaczmarek,a trenerem był Dariusz Romanowicz.

Na szczeblu Ogólnopolskim Olimpiad Specjalnych uczniowie SOSW Wschowa, którzy należą do klubu „Błyskawica” reprezentowali Powiat Wschowski w następującym składzie: Paweł Ostrowski, Michał Ostrowski, Sebastian Nowak, Michał Kowalczykowski, Krystian Zapała, Paweł Sienkiewicz, Krzysztof Turowski, Paulina Halasa oraz opiekunowie Grażyna Grys i Klaudia Zawadzka.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz podjęto uchwały:
– w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/158/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku;
– w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania;
– w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
– w sprawie zmiany Zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 r. Nr 55, poz. 669 ze zm.);
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018.

Na zakończenie odbyło się również podsumowanie kadencji Rady Powiatu Wschowskiego 2014-2018. Przewodniczący Rady Waldemar Starosta, Starosta Wschowski Marek Boryczka oraz Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło podziękowali i wręczyli dyplomy, a także upominki Radnym Powiatu Wschowskiego.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=650&v=zmmRL40mybs