drukuj drukuj

RYTMY, BARWY I SMAKI ŚWIATA w SOSW we Wschowie

Realizacja projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” z dotacji Fundacji PZU w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie rozpoczęła się realizacja projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie pt. „RYTMY, BARWY I SMAKI ŚWIATA”.

Projekt opracowany przez członków Stowarzyszenia – nauczycieli Ośrodka, był odpowiedzią na ogłoszony przez Fundację PZU konkurs dotacyjny „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i małych miasteczek”. Na 123 złożone wnioski, tylko 19 uzyskało akceptację pod względem formalnym i merytorycznym, w tym wniosek Stowarzyszenia „Nasz Ośrodek”.

Projekt „Barwy, rytmy, smaki świata” pozyskał dotację Fundacji PZU w wysokości 48 408,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych w Ośrodku w okresie od 1 IX 2012r do 30 VI 2013r.

Integracja i współpraca młodzieży z różnych placówek i środowisk to jedno z założeń projektu, którego beneficjentami są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie oraz podopieczni Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”, członkowie Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie, uczniowie kl. II multimedialno – dziennikarska I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie. Młodzież Liceum będzie prowadzić dokumentację z przebiegu realizacji Projektu oraz wspomagać prowadzących zajęcia w ramach wolontariatu.

Intencją autorów projektu było zorganizowanie wirtualnej podróży dookoła świata, która będzie realizowana podczas zajęć w ramach kół zainteresowań: „Smaki świata”, „Rytmy świata”, „Barwy świata”, „Kształty świata”. Mają one na celu rozbudzić w uczestnikach aktywność twórczą oraz ciekawość świata – nie tylko najbliższej okolicy, ale i odległych zakątków świata. Umożliwią uczestnikom, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną rozwijać własne zainteresowania, aktywność i pasje w różnych dziedzinach tj. muzyka, taniec, kulinaria, plastyka, technika, geografia. Będzie to okazja do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności oraz poznania kultury, tradycji, sztuki oraz ciekawostek przyrodniczych kontynentów, aktywnego spędzania czasu wolnego.

„Szukamy pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności” to myśl przewodnia konkursu Fundacji PZU, którą wpełni ten projekt będzie realizował.

tekst: Joanna Chodorowska