drukuj drukuj

Realizacja projektu dot. praw osób niepełnosprawnych

04 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Młodych Lubuszan z Sulęcina i Fundacji Eudajmonia z Polkowic dot. realizacji przez Powiat Wschowski projektu  pt.„Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Celem głównym projektu, w ramach dwuletniej współpracy, jest zwiększenie zdolności powiatu do wdrażania postanowień Konwencji ONZ poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dot. działań instytucji w celu ustalenia obszarów przestrzeni życia publicznego, które wymagają dostosowania zmian w zakresie praw osób z niepełnosprawnością oraz weryfikacja ich wykorzystania do marca 2019 r.

Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

realizacja