drukuj drukuj

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szlichtyngowej

2 stycznia 2019 roku w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej ruszył Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Oficjalnego otwarcia dokonali Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus. Na podstawie porozumienia z dnia 6 listopada 2018 roku Gmina Szlichtyngowa i Powiat Wschowski realizują wspólne zadanie z zakresu administracji rządowej. Gmina udostępniła nieodpłatnie lokal biurowy z mediami, natomiast Powiat Wschowski zapewnia obsługę administracyjno-techniczną oraz sprzęt komputerowy. Dostęp do lokalu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto nieodpłatna pomoc prawna udzielna jest na terenie całego Powiatu Wschowskiego.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

zlokalizowany

1) w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej przy ul. Głogowskiej 1  tel. 65 540-89-30
czynny:
– poniedziałek od godz. 13.30 do 17.30,
– środa od godz. 12.00 do 16.00,
– czwartek od godz. 12.00 do 16.00.

2) w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie przy ul. Ogrodowej 1 (II piętro), tel. 65 540-89-20
czynny:
– wtorek od 15:30 do 19:30
– piątek od 12:00 do 16:00

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany we Wschowie przy ul. Kopernika 7 (budynek po Gimnazjum nr 1),

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00,

tel. 691-018-303  czynny w godz. od 15.00 do 17.00.

prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” w Zielonej Górze.