drukuj drukuj

Przyznano dotacje dla stowarzyszeń

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłosił wyniki konkursu na zadania publiczne w 2018 roku. Na realizację zadań przeznaczył łącznie 118 000 złotych.

Dotację przyznano w następujących kategoriach:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (35 000 zł);
II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (31 000 zł);
III. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (18 000 zł);
IV. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (21 000 zł);
V. Ratownictwa i ochrony ludności (10 000 zł);
VI. Turystyki w szczególności rowerowej i krajoznawstwa (3 000 zł).

Zarząd Powiatu Wschowskiego zwrócił szczególną uwagę na propozycje uświetnienia obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody 11 listopada mają bardzo podniosły charakter, więc już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w obchody. Oczekujemy na duże zaangażowanie ze strony mieszkańców oraz stowarzyszeń.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dostępne na stronie: http://wschowa.info/ogloszenie-wyniku-otwartego-konkursu-ofert-realizacje-zadan-publicznych-2018-roku/