drukuj drukuj

Przygotowania do kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Wschowskiego w 2017 roku

16 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie z osobami, które będą pracowały w Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2017 roku na terenie Powiatu Wschowskiego. Gospodarzami spotkania byli: Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzej Andrusiak.

Głównym tematem spotkania było omówienie zasad przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku na administrowanym terenie, przedstawienie harmonogramu prac Powiatowej Komisji Lekarskiej dla poszczególnych gmin oraz zapoznanie członków PKLek z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu wschowskiego odbywać się będzie w następującym terminie od 04.04.2017 roku do 24.04.2017 roku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Terminy uszczegółowione:
– Gmina Wschowa                                        04.04- 11.04.2017 r.

– Gmina Sława                                              12.04 – 14.04. i 18.04.2017 r.

– Gmina Szlichtyngowa                                19.04- 20.04.2017 r.
Dnia 21.04. 2017 roku zapraszamy kobiety zainteresowane służbą wojskową.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 r.

2) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1996–1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w ramach Ogólnopolskiej Kwalifikacji Wojskowej. Siedzibą Komisji Lekarskiej jest obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie (były Dom Dziecka) przy ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2. posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.