drukuj drukuj

Przedstawiciele Powiatu Wschowskiego wybrani podczas I Lubuskiego Sejmiku Seniorów

16 października 2017 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbył I Lubuski Sejmik Seniorów, którego inicjatorką była Marszałek Zarządu Województwa Elżbieta Anna Polak. Obrady zainaugurowały XIX Lubuski Tydzień Seniora. Celem sejmiku jest zmotywowanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym regionu oraz dzielenie się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Zaproszenia do udziału, w imieniu Marszałek Elżbiety Anny Polak i Przewodniczącego Sejmiku Czesława Fiedorowicza, zostały wysłane do stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz osób starszych w województwie lubuskim.

Podczas obrad sejmiku spośród 30 Radnych do Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów wybrano przedstawicieli Powiatu Wschowskiego, w następujących osobach: Maria Borkowska, Urszula Chudak, Zbigniew Jankowski, Jerzy Łakomy. Przewodniczącą I Lubuskiego Sejmiku Seniorów wybrano większością głosów Urszulę Chudak.

Reprezentanci Powiatu Wschowskiego wchodzą również w skład powołanych komisji:

* Maria Borkowska, Zbigniew Jankowski - komisji ds. zdrowia;

* Urszula Chudak- komisja ds. aktywności społecznej;

* Jerzy Łakomy-komisja ds. bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://lubuskie.pl/news/21975/806/I-Lubuski-Sejmik-Seniorow/d,news-bootstrap/

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze