drukuj drukuj

Projekt „Lubuska Akademia Szkoleń: Poznaj ICT i języki obce”

Informujemy o rozpoczęciu projektu pn. „Lubuska Akademia Szkoleń: Poznaj ICT i języki obce”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OPZL jako Lider Projektu realizuje projekt wspólnie z Partnerem, tj. INTER IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

Strona internetowa projektu – www.las.interit.eu

Link na Facebook: https://www.facebook.com/akademia.lubuskie/

las-regulamin_rekrutacji

Źródło: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Oddział we Wschowie

 skm_c224e17011116010_0001