drukuj drukuj

Erasmus+ Projekt „Inclusion in Motion”

Uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie od lat realizują projekty międzynarodowe współpracy między szkołami. We wrześniu bieżącego roku szkoła rozpoczęła działania w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Projekt pt. „Inclusion in Motion” („Integracja w inicjatywie”) realizowany będzie w latach 2016-2018. Współpraca obejmuje placówki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Polski i Estonii oraz szkoły z oddziałami integracyjnymi z Niemiec i Finlandii.

Główne założenia projektu to: integracja szkół, poprawa umiejętności i kompetencji nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych i komunikacji, doświadczanie przy pomocy wszystkich zmysłów aktywność artystyczną i ruchową, zwiększenie kompetencji społecznych uczniów oraz dostarczenie im niezapomnianych wrażeń.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w dniach 26-30 września we Wschowie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Wzięło w nim udział siedmiu uczestników ze szkół partnerskich – koordynatorzy oraz nauczyciele. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem naszej szkoły, odbyli szereg spotkań, podczas których ustalono szczegóły realizacji projektu, harmonogram wizyt uczniów i nauczycieli, szczegóły dotyczące najbliższego wyjazdu uczniów do Niemiec (listopad 2016) i związane z nim kwestie organizacyjne. Obecni koordynatorzy zapoznali partnerów ze swoimi placówkami wykorzystując prezentacje multimedialne oraz filmy.

Nasi goście uczestniczyli również w warsztatach dla uczniów OSW oraz obecnej w tym samym czasie grupy młodzieży z niemieckiej szkoły w Herrnhut w ramach projektu „Cztery żywioły”. Mieli także możliwość zwiedzenia naszego miasta Wschowy oraz wyjazdu do Wrocławia z uczestnikami obu projektów, gdzie zwiedzili Afrykarium oraz Stare Miasto.

Nie zabrakło również czasu na spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego – Starostą Powiatu Wschowskiego Markiem Boryczką oraz Wicestarostą Powiatu Wschowskiego Wojciechem Kuryłło.

Wiele działań zaplanowanych na tę wizytę nie zostałoby zrealizowanych gdyby nie pomoc i zaangażowanie grupy nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie, za co wszystkim bardzo dziękujemy.

Tekst : Joanna Pawłowska i Sylwia Morawska