drukuj drukuj

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Do 30 kwietnia 2019 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”. Regulamin i instrukcja składania wniosku są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wspólnie dla dziedzictwa_2019.

„Program
Wspólnie dla dziedzictwa, w ramach którego jest
przyznawane
dofinansowanie, adresowany do Organizacji pozarządowych,
wspiera proces
identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania
dziedzictwa
kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyja społecznemu
zaangażowaniu w
proces ochrony i opieki nad dziedzictwem, w tym nad
zabytkami. Tym samym Program wpisuje się w ideę
przyświecającą polskiej edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa (EDD). Aby zapewnić
szerszy oddźwięk Programu, na wyższą ocenę mogą liczyć
zadania, które zakładają
zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w
ramach organizowanych co roku, w pierwszy i drugi weekend
września obchodów
EDD.”

Zachęcamy
do zorganizowania
wydarzenia w ramach obchodów 27. edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa pod hasłem
„Polski splot”. W tym roku świętujemy EDD w dniach 7-8 i 14-15
września.

Jakie wydarzenie może być zorganizowane w ramach EDD?

•wykład / prelekcja;

•seminarium / sesja naukowa;

•publikacja;

•gawęda / opowieść;

•uroczystość religijna;

•spektakl;

•projekcja / prezentacja;

•wystawa;

•spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);

•rzemiosło / kulinaria;

•festyn / biesiada;

•turniej;

•rekonstrukcja historyczna;

•warsztaty;

•inscenizacja / pokaz;

•zwiedzanie;

•konkurs;

•wycieczka / spacer;

•koncert;

•gra miejska / terenowa / questing;

•zabawa dla dzieci;

•lekcje muzealne, biblioteczne;

•zajęcia edukacyjne;

•zajęcia plenerowe.

Biorąc udział w EDD organizator powinien:

•zorganizować wydarzenie podczas przynajmniej jednego z dwóch wskazanych wrześniowych weekendów;

•zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp na organizowane wydarzenie;

•przygotować
program wydarzeń promującego dziedzictwo kulturowe,
skierowany do różnych grup
wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodny z
tematem przewodnim;

•stosować nową identyfikację graficzną opisaną w dokumencie „System identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa” dostępnym tutaj system identyfikacji wizualnej EDD

Co otrzymuje organizator?

•udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;

•promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);

•materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory województwa lubuskiego);

•gadżety (np. torby, pinsy).

Jak wziąć udział w EDD?

Trzeba tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy

Muzeum Ziemi Wschowskiej już kolejny rok pełni rolę regionalnego koordynatora EDD w województwie lubuskim. Zależy nam na życzliwej współpracy z Państwem, zachęcamy do kontaktu z nami i deklarujemy naszą otwartość na różne formy współpracy.

Marta Małkus – dyrektor

tel.607 849 700, mail: muzeum.wschowa@gmail.com      

Grażyna Strózik – specjalista ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

tel. 65 540 74 61, mail: eddlubuskie@gmail.com