drukuj drukuj

Program „Stypendia Pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych

Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2017/2018 realizację Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku studiów wyższych.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, który ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i spełniają następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi (lub posiadają Kartę Polaka),
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę okres co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 1600 zł brutto (lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopień niepełnosprawności).

Wnioski o stypendia należy składać za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl , w okresie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do najbliższego względem miejsca zamieszkania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o programie stypendiów pomostowych można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25 oraz pod nr tel. 95 782 22 85.

agencja_nieruchomosci_rolnnych