drukuj drukuj

Program edukacyjno-profilaktyczny Ślepy zaułek

Życie we współczesnym świecie wiąże się z wieloma możliwościami rozwoju. Pozwala także na łatwiejszą realizację planów, stwarza odpowiednie warunki do korzystania z zasobów technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Ale XXI wiek niesie za sobą także zagrożenia – nie dość wspomnieć tutaj o terroryzmie, chorobach cywilizacyjnych czy ogromnych dysproporcjach między bogatą Północą a biednym Południem.

Chyba nie można jednoznacznie odpowiedzieć, jak wyglądałby bilans zysków i strat.

Niektórzy młodzi ludzie w pełni korzystają z tego, co oferuje współczesność – uczą się, podróżują, tworzą, a jednocześnie uczestniczą w kulturze. Inni mają trudności z zaadaptowaniem się do panujących warunków. Bez względu na przynależność do którejkolwiek z tych grup, każdy jest w równym stopniu narażony na uzależnienie od alkoholu, nikotyny czy narkotyków. Różnić mogą się jedynie przyczyny sięgnięcia po daną substancję – wpływ rówieśników, problemy osobiste i szkolne, chęć zrelaksowania się czy wołanie o pomoc. Jest to też forma spędzania czasu wolnego, świadoma degradacja własnej, często bardzo bogatej, osobowości.

Jak powszechnie wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego też młodzież ze szkoły zawodowej objęta została programem edukacyjno-profilaktycznym Ślepy zaułek.

Został on podzielony na dwa zasadnicze moduły – pierwszy miał charakter teoretyczny, dzięki czemu młodzież zapoznała się z typami uzależnień, rodzajami substancji uzależniających, mechanizmami stopniowej degradacji organizmu.

Zdobyta wiedza okazała się kluczowa dla części drugiej, która ukierunkowana była na konkretne działania – wyćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania oraz efektywnego spędzania czasu wolnego.

Ponieważ realizacja programu dobiega końca, uczestnicy przygotowali plakaty ukazujące efekty dotychczasowej pracy. Znakomita większość miała charakter profilaktyczny, zatem ukazywała niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z danej substancji.

Młodzi ludzie, poza niewątpliwą wartością edukacyjną, wyposażeni zostali w umiejętności społeczne, które powinny uchronić ich przed demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

 

Autor tekstu i zdjęć: Hufiec Pracy 4-9

 

WSC_1 Uczestnicy prezentują swoje plakaty

WSC-Uczestnicy_prezentuja_plakaty