drukuj drukuj

Powiatowe Obchody Święta Policji we Wschowie

26 lipca 2018 roku w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP i na dziedzińcu Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów we Wschowie obchodzono Powiatowe Obchody Święta Policji. Następnie odbyła się uroczysta msza święta w intencji mundurowych.

Policja w obecnym kształcie powołana została na mocy ustawy z 1990 roku, jednak historia tej formacji nieodzownie połączona jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i powołaniem pierwszych organów Policji Państwowej w 1919 roku.- Bóg, Honor i Ojczyzna. Te słowa padały często i dziękuję naszemu kapelanowi, że w trakcie sprawowanej liturgii nawiązał do etosu zawodu policjanta. Są to szczególnie ważne dla nas Polaków słowa, w rocznicę stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości oraz zbliżającej się rocznicy stulecia powołania Policji Państwowej. Jesteśmy jako policjanci dumni z tego, że w swojej codziennej służbie możemy wypełniać zapisy roty ślubowania – mówił insp. Tomasz Kłosowski Komendant Powiatowy Policji we Wschowie.– W tym szczególnym czasie warto pochylić się nad wartościami jakie przyświecały Policji Państwowej i pielęgnować etos policjanta i naszej służby na rzecz potrzebujących i słabszych. Komendant przypomniał o tragicznej historii funkcjonariuszy, którzy pozostając wiernymi swoim wartościom stracili życie w trakcie Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystość święta policji jest okazją do wręczenia wyróżnień i medali, a także awansów zawodowych. Policjanci dziękują wówczas także wszystkim tym, którzy wspierają działalność ich formacji. Awans na wyższy stopień odebrało osiemnastu funkcjonariuszy, dwóch spośród wschowskich policjantów odebrało także medale za długoletnią służbę w trakcie Wojewódzkich Święta Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W imieniu samorządowców podziękowania i życzenia wygłosił Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło.

- W tym szczególnym dniu z okazji święta Policji w imieniu wszystkich samorządowców chcielibyśmy przekazać najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za służbę pełnioną na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego. Chciałbym życzyć państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanych obowiązków i pomyślności w życiu osobistym – mówił Wicestarosta.– Szczególnie podziękowania kieruję w stronę pana komendanta. Dziękuję za zbudowanie pozytywnego wizerunku wschowskiej policji. Dziękuje za dialog, jesteście policją dialogu ze społeczeństwem za co bardzo dziękuję. Wicestarosta Wschowski Wojciech Kuryłło nie zapomniał o emerytowanych funkcjonariuszach, którym podziękował za lata pracy i wychowanie swoich następców. Do życzeń również dołączył się Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta.

W trakcie uroczystości odznaczone zostały osoby wspierające działalność policji, medale 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odebrało czternaście osób.

Źródło: zw.pl

https://www.youtube.com/watch?v=ot8N5Xg4cSI

https://www.youtube.com/watch?v=_VMbMfB0ZVc

https://www.youtube.com/watch?v=7KwC5aXe-50