drukuj drukuj

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

12 maja 2019 roku odbyły sie tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka we Wschowie. Uroczystość zainaugurowano Mszą Świętą w intencji strażaków w Klasztorze Franciszkanów. Do Wschowy przyjechali strażacy z terenu Powiatu Wschowskiego, by wspólnie cieszyć się ze swojego święta, gratulować koleżankom i kolegom awansów oraz odznaczeń, a także wysłuchać zasłużonych podziękowań za swoją ciężką i ofiarną służbę od bryg. Krzysztofa Piaseckiego, Wicewojewody Lubuskiego Wojciecha Perczaka, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Patryka Maruszaka, Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Konrada Antkowiaka, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego Władysława Brzechwy, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie Andrzeja Nowickiego. W trakcie przemówień kilkukrotnie życzono strażakom, aby ich patron nigdy ich nie opuszczał.

Następnie odbył się uroczysty apel, w trakcie którego wręczono awanse zawodowe oraz medale. W trakcie obchodów Dnia Strażaka także i strażacy dziękowali za wsparcie, które otrzymują od samorządów z terenu Powiatu Wschowskiego. Dzięki, jak podkreślali komendanci, bardzo dobrej współpracy udaje się modernizować sprzęt, komendę i remizy OSP.

Starosta Wschowski złożył bryg. Krzysztofowi Piaseckiemu gratulacje w związku z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie z dniem 8 maja 2019 roku. Podkreślając, iż awans jest efektem wieloletniej służby, która znalazła uznanie i została doceniona. -„Dzisiejsze święto to czas podziękowań wszystkim strażakom
ochotnikom i zawodowym za kolejny rok aktywności. Cieszę się, że osobiście mogę Państwu złożyć wyrazy wdzięczności za Wasz trud i codzienną gotowość niesienia pomocy będącym w potrzebie. Odwaga oraz troska o drugiego człowieka od zawsze cechowały strażaka. Dziękuję wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią tą zaszczytną funkcję. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego to działanie wpisane w codzienną niełatwą strażacką służbę, pełną poświęceń oraz wyrzeczeń. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Za Waszą pomoc i za to, że  zawsze można na was liczyć. Zasłużenie cieszycie się największym szacunkiem i społecznym zaufaniem. Strażacy zarówno ochotnicy jak i zawodowi cieszą się wysoką estymą, gdyż są niezadowoleni. Nigdy nie odmawiacie pomocy, zawsze jesteście wtedy, kiedy jest najtrudniej- czy to powódź, katastrofa budowlana, katastrofa drogowa czy pożar. Zawsze pierwsi są strażacy.
Gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia są dowodem najwyższego uznania, jakim cieszycie się w społeczeństwie oraz podziękowania za Waszą wytrwałą pracę i ofiarną służbę. Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcja towarzyszy Wam każdego dnia. Życzę zadowolenia z tej wyjątkowej służby- niech będzie źródłem satysfakcji i motywacji. Niech św. Florian, patron tych, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc innym czuwa nad wami.”
– mówił Starosta Wschowski Andrzej Bielawski.