drukuj drukuj

Powiat Wschowski zakupił autobus

14 grudnia 2017 roku odbyło się oficjalne przekazanie autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Wschowie.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor PFRON Oddział Zielona Góra Andrzej Gonia, Starosta Wschowski Marek Boryczka, Wicestarosta Wojciech Kuryłło, Członkowie Zarządu Powiatu Włodzimierz Drzewiecki, Krzysztof Olczyk, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie Andrzej Waldman oraz uczniowie i nauczyciele tejże szkoły.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Wschowskiego zrealizowano zadanie pt. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie” w ramach obszaru D „Program wyrównania różnic między regionami III”.

Projekt ma na celu zmniejszenie barier transportowych, z którymi borykają się niepełnosprawni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, w tym ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki w dostępie do nauki, terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 276 750,00 złotych:
– PFRON
170 825,17 złotych;
– Powiat Wschowski 105 924,83 złotych.