drukuj drukuj

Powiat Wschowski zakupił autobus na potrzeby SOSW we Wschowie

3 listopada 2017 roku przedstawiciel firmy TRUCK Export-Import Wynajem Sp. z o.o. z Warszawy przekazał oficjalnie kluczyki do autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, zakupionego dzięki staraniom Zarządu Powiatu Wschowskiego.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku w siedzibie Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze podpisano umowę w ramach projektu pt. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie” w ramach obszaru D „Program wyrównania różnic między regionami III”.

Projekt ma na celu zmniejszenie barier transportowych, z którymi borykają się niepełnosprawni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, w tym ze znacznym i głębokim upośledzeniem oraz ze sprzężeniami.

Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki w dostępie do nauki, terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wschowie.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 276 750,00 złotych:
– PFRON
170 825,17 złotych;
– Powiat Wschowski 105 924,83 złotych.

PFRON