drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

22 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Narada odbyła się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Andrusiaka, a także z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek na administrowanym terenie, burmistrza Sławy, zastępcę burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podczas posiedzenia podsumowano działalność służb, inspekcji i służb ratowniczych w aspekcie zakończonego sezonu zimowego 2018/2019 oraz omówiono „Plan Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”.