drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7  czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie obyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Wschowskiego. Spotkanie dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Wschowskiego oraz realizacji zadań w tym zakresie, w świetle zwiększonego ruchu turystycznego na administrowanym terenie. Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem Starosty Powiatu Wschowskiego Marka Boryczki z udziałem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie Andrzeja Andrusiaka, a także Kierowników Jednostek Organizacyjnych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek na terenie naszego Powiatu oraz Burmistrza Wschowy.Podczas posiedzenia omawiano przede wszystkim stan przygotowań służb i inspekcji oraz sił ratowniczych do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i mieszkańcom Powiatu w czasie letniego sezonu turystycznego oraz związanego z większą ilością osób przebywających na terenie Powiatu Wschowskiego z uwzględnieniem organizowanych imprez masowych. Analizowano zagrożenia wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego i związane z tym kwestie z zakresu bezpieczeństwa publicznego, sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego Powiatu Wschowskiego. Dokonano weryfikacji procedur postępowania i współdziałania w konieczności prowadzenia działań ratowniczych na terenie Powiatu Wschowskiego. Zamiarem było też wyeliminowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń mogących zakłócić wypoczynek i pobyt osób na naszym terenie. W końcowej ocenie stwierdzono właściwe przygotowanie służb do realizacji zadań w sezonie letnim.