drukuj drukuj

Podziękowania dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” bardzo
dziękuje za zaangażowanie i udział Państwa w III Akcji Charytatywnej dla Marysi, dziewczynki z zanikiem nerwu wzrokowego i łamliwością kości.

Razem zebraliśmy 18.200,00 zł, które przeznaczyliśmy na zakup pomocy specjalistycznych do nauki i lepszego funkcjonowania Marysi. Zakupiliśmy z rodzicami:
– drukarkę view plus delta
-udźwiękowiony dyktafon i odtwarzacz książek-plex talk linio pocket
-maszynę brajlowską-perkins
– kubarytmy.

Dla mnie to wielki przywilej móc spotkać i nadal spotykać na swojej drodze życia twórcze i skuteczne osoby, pozytywnie wpływające na jakość życia innych ludzi. Wszyscy jesteście Państwo twórcami zmian na lepsze. Dziękuję, że jesteście z nami.

Szczególne podziękowania kieruję do ambasadorów zmian:
Pana Starosty i Wicestarosty- Marka Boryczki i Wojciecha Kuryłło
Pani Burmistrz i Wiceburmistrza- Danuty Patalas i  Miłosza Czopka
Dyrektora CKiR- Piotra Kokorniaka
Rehabilitantka SOSW- Jolanta Ausiukiewicz

To z nimi zawsze rozpoczynamy każdą akcję.

A z nami na trasie, na jarmarku, na sali, w każdym innym miejscu byli:

– pracownicy CKiR
– nauczyciele i pracownicy SOSW
– Andrzej Szczęsny, Adriana Lacka – Szczęsny, Rafał Nowiński, Andrzej Orłowski
– Damian Pawlak – „ DEBORA”
– Krzysztof Nowak – „CERUS”
– Dariusz Mirecki – trener OSiR-u
– Bank Spółdzielczy we Wschowie – z prezesem Sebastianem Nietykszą
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z kom. Tomaszem Sosnowskim
– Komenda Powiatowa Policji z kom. Tomaszem Kłosowskim
– Straż Miejska z kom. Witoldem Skorupińskim
– Jednostka Wojskowa 1517 Leszno, 3 Kresowy Dywizjon Przeciwlotniczy

Dyrektorzy wraz z pracownikami, pedagogami:
Anna Gbiorczyk-dyrektor PPP we Wschowie
Damian Janowicz- dyrektor I Zespołu Szkół
Sylwia Bąkiewicz -Samorządowe Przedszkole nr 3
Renata Gendera – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
Władysław Chilarski – SP nr 3
Barbara Dul – Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka u Dula”
Agnieszka Feliczak – Niepubliczny Żłobek „Złota Rybka u Dula”.
Lidia Toś-Przedszkole nr 5
Małgorzata Bryjak- Przedszkole nr 1
– Aneta Wolak – Bielecka
– Jakub Ślipko
– Ewa Markiewicz oraz Samorząd Uczniowski I ZS
– zespół I-REY
– UKS „MAR – GOL” Sława- z panią prezes Agnieszką Margol
– Andrzej i Anna Kałużni
– Joanna Lewandowska- Pracownia plastyczna
– Klub Piosenki „Solo”
– Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
– Arkadiusz Krajewski i zawodnicy Klubu Sportowego Judo i Ju-Jitsu „Ronin”
– zespół Shadows Collide With People
– motocykliści Nine Six MC Wschowa
– Robert Wojtyła „Świat Okien”
– Rafał Jóskowiak „Usługi Energetyczne”
– Akcja Katolicka
– Spółka Komunalna
– Ewa Sworowska-Sadowska- przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
– wolontariusze: Aurelia Solińska, Daria Janicka, Andżelika Szymańska, Iza Mandziuk, Dawid Mandziuk, Zuzanna Węckowska, Aleksandra Węckowska, Angelika Fic, Łukasz Bilicki
– Rafał Klan- zw.pl
– Bartłomiej Klupś- elka.pl
– Karolina Bodzińska- Panorama Leszczyńska
– Katarzyna Mayer – Bzowa- newslubuski.pl
– Wy Wszyscy, którzy podzieliliście się swoimi myślami, działaniem .

Dziękuję i zapewniam, że będę z Państwem ponownie w październiku tego roku, gdy rozpoczniemy IV Akcję Charytatywną. Zamieńmy w działaniu smutne „ja”, na radosne „my”.

Z poważaniem
Lucyna Kowalczykowska- prezes Stowarzyszenia