drukuj drukuj

Podziękowania dla mieszkańców Powiatu Wschowskiego

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” bardzo
dziękuje za zaangażowanie i udział Państwa w III Akcji Charytatywnej dla Marysi, dziewczynki z zanikiem nerwu wzrokowego i łamliwością kości.

Razem zebraliśmy 18.200,00 zł, które przeznaczyliśmy na zakup pomocy specjalistycznych do nauki i lepszego funkcjonowania Marysi. Zakupiliśmy z rodzicami:
- drukarkę view plus delta
-udźwiękowiony dyktafon i odtwarzacz książek-plex talk linio pocket
-maszynę brajlowską-perkins
- kubarytmy.

Dla mnie to wielki przywilej móc spotkać i nadal spotykać na swojej drodze życia twórcze i skuteczne osoby, pozytywnie wpływające na jakość życia innych ludzi. Wszyscy jesteście Państwo twórcami zmian na lepsze. Dziękuję, że jesteście z nami.

Szczególne podziękowania kieruję do ambasadorów zmian:
Pana Starosty i Wicestarosty- Marka Boryczki i Wojciecha Kuryłło
Pani Burmistrz i Wiceburmistrza- Danuty Patalas i  Miłosza Czopka
Dyrektora CKiR- Piotra Kokorniaka
Rehabilitantka SOSW- Jolanta Ausiukiewicz

To z nimi zawsze rozpoczynamy każdą akcję.

A z nami na trasie, na jarmarku, na sali, w każdym innym miejscu byli:

- pracownicy CKiR
- nauczyciele i pracownicy SOSW
- Andrzej Szczęsny, Adriana Lacka – Szczęsny, Rafał Nowiński, Andrzej Orłowski
- Damian Pawlak – „ DEBORA”
- Krzysztof Nowak – „CERUS”
- Dariusz Mirecki - trener OSiR-u
- Bank Spółdzielczy we Wschowie – z prezesem Sebastianem Nietykszą
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z kom. Tomaszem Sosnowskim
- Komenda Powiatowa Policji z kom. Tomaszem Kłosowskim
- Straż Miejska z kom. Witoldem Skorupińskim
- Jednostka Wojskowa 1517 Leszno, 3 Kresowy Dywizjon Przeciwlotniczy

Dyrektorzy wraz z pracownikami, pedagogami:
Anna Gbiorczyk-dyrektor PPP we Wschowie
Damian Janowicz- dyrektor I Zespołu Szkół
Sylwia Bąkiewicz -Samorządowe Przedszkole nr 3
Renata Gendera - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek
Władysław Chilarski - SP nr 3
Barbara Dul - Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula"
Agnieszka Feliczak - Niepubliczny Żłobek "Złota Rybka u Dula".
Lidia Toś-Przedszkole nr 5
Małgorzata Bryjak- Przedszkole nr 1
- Aneta Wolak – Bielecka
- Jakub Ślipko
- Ewa Markiewicz oraz Samorząd Uczniowski I ZS
- zespół I-REY
- UKS "MAR - GOL" Sława- z panią prezes Agnieszką Margol
- Andrzej i Anna Kałużni
- Joanna Lewandowska- Pracownia plastyczna
- Klub Piosenki "Solo"
- Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
- Arkadiusz Krajewski i zawodnicy Klubu Sportowego Judo i Ju-Jitsu "Ronin"
- zespół Shadows Collide With People
- motocykliści Nine Six MC Wschowa
- Robert Wojtyła "Świat Okien"
- Rafał Jóskowiak "Usługi Energetyczne"
- Akcja Katolicka
- Spółka Komunalna
- Ewa Sworowska-Sadowska- przewodnicząca Rady Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
- wolontariusze: Aurelia Solińska, Daria Janicka, Andżelika Szymańska, Iza Mandziuk, Dawid Mandziuk, Zuzanna Węckowska, Aleksandra Węckowska, Angelika Fic, Łukasz Bilicki
- Rafał Klan- zw.pl
- Bartłomiej Klupś- elka.pl
- Karolina Bodzińska- Panorama Leszczyńska
- Katarzyna Mayer – Bzowa- newslubuski.pl
- Wy Wszyscy, którzy podzieliliście się swoimi myślami, działaniem .

Dziękuję i zapewniam, że będę z Państwem ponownie w październiku tego roku, gdy rozpoczniemy IV Akcję Charytatywną. Zamieńmy w działaniu smutne „ja”, na radosne „my”.

Z poważaniem
Lucyna Kowalczykowska- prezes Stowarzyszenia