drukuj drukuj

Podziękowania dla Komendanta Powiatowego Policji w związku z zakończeniem długoletniej służby

1 sierpnia 2019 roku ze wschowską służbą policyjną i  funkcją Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie pożegnał się Tomasz Kłosowski-Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dowodził wschowską jednostką Policji od jesieni 2007 roku, przez dwanaście lat.

Policyjna pasja i ścieżka kariery zawodowej Tomasza Kłosowskiego związana jest ściśle z Wydziałem Kryminalnym, gdzie przed objęciem pierwszego kierownictwa wschowskiej Policji był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. Tomasz Kłosowski był inicjatorem szeregu przedsięwzięć. Policyjna pasja, szereg nowych pomysłów, osobiste zaangażowanie Tomasza Kłosowskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w poziomie i poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wschowskiego.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, Przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk i Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta podziękowali Tomaszowi Kłosowskiemu za dotychczasową współpracę, zaangażowanie, codzienną służbę w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie i bezpieczeństwo na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego. Składając również gratulacje w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, podkreślając, iż awans ten stanowi dowód wieloletniej służby, który znalazł uznanie i został doceniony.

Podczas uroczystości kierownictwo zostało przekazane mł. insp. Markowi Halocie i podkom. Sławomirowi Wojtkowiakowi.

Źródło: KPP we Wschowie