drukuj drukuj

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”

9 marca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło i Skarbnik Powiatu Wschowskiego Magdalena Jędrzejczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne czterech pracowni dydaktyczno-egzaminacyjnych w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Celem głównym projektu jest zasadnicza poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej zawodowej w I Zespole Szkół we Wschowie.

Cele szczegółowe projektu: dostosowanie wyposażenia do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez zakup wyposażenia, które wspiera kształcenie zawodowe; rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych poprzez zakup wyposażenia ICT i multimedialnego oraz oprogramowania; poprawa warunków kształcenia względem potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup specjalnego oprogramowania dla osób niedowidzących.

Całkowity koszt realizacji projektu: 461 850,00 zł
-
kwota dofinansowania- 392 572,49 zł;
-
Powiat Wschowski - 69 277,51 zł.

Zdjęcia: UMWL

logo pomniejszone