drukuj drukuj

Podpisano umowę na przebudowę ul. Waryńskiego w Sławie

21 czerwca 2017 roku Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wschowskiego Włodzimierzem Drzewieckim podpisali umowę na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1016 F (ul. Waryńskiego) w Sławie polegająca na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej” z p. Ksawerym Kossowskim Prezesem firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa.

W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej; regulacja studni rewizyjnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej; ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej; demontaż torowiska kolejowego. Wartość umowna zadania wynosi 254 185,53 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do 21 lipca 2017 roku.