drukuj drukuj

Podpisano umowę na dofinansowanie ulicy Kamiennej we Wschowie

17 marca 2017 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Wicestarosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło i Skarbnik Powiatu Wschowskiego Magdalena Jędrzejczak podpisali z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Zadanie będzie realizowane przez Powiat Wschowski. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1.658.816 złotych brutto, w tym 50% tj. 829.408 złotych brutto stanowić będzie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Udział finansowy w zadaniu zadeklarowała Gmina Wschowa oraz Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Sp. Jawna Wschowa.

W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni drogi i zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej, kanalizacja deszczowa, ciągi pieszo – rowerowe, chodniki, przejścia dla pieszych, 90 miejsc parkingowych oraz oznaczenia bezpieczeństwa ruchu.

Termin wykonania realizacji zadania jest planowany do 15.10.2017 roku.

Zdjęcie: LUW w Gorzowie Wlkp.

podpisanie umowy ul.Kamiennaa