drukuj drukuj

Otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu

Otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna , Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w latach 2019-2010

Doc20190410150804

Załącznik nr 1