drukuj drukuj

Informacja dla rolników – OŚWIADCZENIE zamiast wniosku o dopłaty do 14 marca br.

Oświadczenie dot. dopłat

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro powiatowe we Wschowie

ul. Kazimierza Wielkiego 6, 67-400 Wschowa

Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/oswiadczenia-zamiast-wnioskow-o-doplaty-rowniez-w-tym-roku.html