Oferty

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia (…) czytaj dalej »

Sprawozdania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia (…) czytaj dalej »

Umowy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia (…) czytaj dalej »

Rachunkowość

Sprawozdanie merytoryczne to opis działalności prowadzonej przez organizację w określonym czasie. Najczęściej przygotowuje się je jako podsumowanie poprzedniego roku. Sprawozdanie finansowe to dokument, który opisuje, co dzieje się w stowarzyszeniu lub fundacji pod względem finansowym. (…) czytaj dalej »