strona

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku

EP.524.1.2013                                                                                  Wschowa, dnia 07.01.2013 r. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 (…)

strona