strona

Otwarty konkurs ofert „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.” oraz zgłaszanie kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza dla organizacji pozarządowych otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.” oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych (…) czytaj dalej »

Ogłoszenie o wynikach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Wschowa, dnia 30.12.2013 r. PCPR.3060.01.2013 Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku II otwartego konkursu ofert ogłoszonego na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (…) czytaj dalej »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

EP.524.3.2013                                                                                         Wschowa, dnia 17.12.2013 r.                           Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. (…) czytaj dalej »

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert  składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (…) czytaj dalej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (…) czytaj dalej »

strona