drukuj drukuj

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2013 r.

 

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr EP.524.1.2013

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowejw celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nrEP.524.1.2013 na realizację zadań publicznych w 2013 roku.
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik nr 3) do dnia 22.01.2013 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. Miejsce zgłaszania kandydatów:

 Starostwo Powiatowe we Wschowie

Pl. Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa

sekretariat, II piętro – pokój 204

 Komisja-załącznik nr 3