drukuj drukuj

Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP

5 kwietnia 2019 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
we Wschowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego. Starosta Wschowski
Andrzej Bielawski przywitał zgromadzonych. Podczas posiedzenia przedstawiono
informację Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie nt.
funkcjonowania OSP na terenie Powiatu Wschowskiego, ocenę przebiegu kampanii
sprawozdawczej w OSP 2018/2019, informację o zrealizowanych szkoleniach specjalistycznych
dla członków OSP w 2018 roku i planowanych na rok 2019 oraz informację o
realizowanych projektach unijnych w ramach PRO Lubuskie 2020. Przedstawiono
również przygotowanie do obchodów wojewódzkich „Dnia Strażaka” 2019 oraz do
wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych dla OSP.