drukuj drukuj

Odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

20 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Przed rozpoczęciem posiedzenia, delegacja Harcerzy z Hufca ZHP Wschowa przekazała władzom samorządowym Betlejemskie Światło Pokoju.

Podczas obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym, sprawozdaniami przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Wschowskiego z realizacji planu pracy na 2017 rok oraz podjęli następujące uchwały w sprawie:
- przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2018;
- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2018;
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głogowskim;
- zmiany uchwały nr XX/116/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w spawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku;
- rozpatrzenia skargi z dnia 25 października 2017 roku;
- zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017;
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2018-2025;
- uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018.