drukuj drukuj

Odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

28 czerwca 2017 roku na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

Eryk Szmania wszedł w skład Rady Powiatu Wschowskiego w wyniku rezygnacji Antoniego Turkiewicza z mandatu radnego. Dopełnieniem uzyskanego mandatu radnego było złożenie przez niego ślubowania.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym i z realizacji zadań w zakresie promocji w 2016 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli p. Józefa Meissner przedstawiła informację o działalności Inspekcji za 2016 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Wschowskiego. Informację z działalności za 2016 rok Powiatowego Lekarza Weterynarii zaprezentował Starszy Inspektor d.s zwalczania chorób zakaźnych lek. wet. i zaraźliwych Marcin Sacha. Natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Ryszard Jakubczak przedstawił informację z działalności za 2016 rok.

Dużo emocji wzbudził fakt podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, spowodowany zaciągnięciem długoterminowego kredytu na kwotę 1 025 446,11 złotych brutto, w związku z Termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie.

W sesji uczestniczyła młodzież i nauczyciele ze szkoły. Głos w tej sprawie zabrała m.in. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie Elżbieta Przygoda.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2017 – 2024;

– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017;

–  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.