drukuj drukuj

Odbyła się Powiatowa Rada Rynku Pracy

Nowa Rada Rynku Pracy

Rozpoczęła pracę powołana na kolejną  kadencję Powiatowa Rada Rynku Pracy we Wschowie. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski w obecności Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie Andrzeja Nowickiego wręczył akty powołania przedstawicielom organizacji pracodawców, związków zawodowych, Cechu Rzemiosł, Izby Rolniczej oraz administracji samorządowej.

SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY WE WSCHOWIE

1. Grażyna Ratajewska – Przewodnicząca Rady – przedstawicielka Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
2. Barbara Nicka – przedstawicielka Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
3. Agnieszka Maruszewska Żołopińska – przedstawicielka Burmistrza Sławy
4. Wojciech Krygier – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
5. Wojciech Strzałkowski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych we Wschowie
6. Elżbieta Smolicz – przedstawicielka Związku Pracodawców Polskich
7. Władysław Brzechwa – przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze
8.Małgorzata Glińska – przedstawicielka Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Zielonej Górze

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wschowskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia;
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3. opiniowanie opracowanych propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy;
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego;
5. opiniowanie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

Kadencja Rady Rynku Pracy trwa cztery lata.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie