drukuj drukuj

Nowe Porozumienie pomiędzy PWSZ w Lesznie a I Zespołem Szkół we Wschowie

1 czerwca 2017 roku zawarte zostało kolejne już porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J.A. Komeńskiego w Lesznie – reprezentowaną przez Rektora prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka a I Zespołem Szkół im. S. Staszica we Wschowie – reprezentowanym przez Wicestarostę Powiatu Wschowskiego  – pana Wojciecha Kuryłło oraz Dyrektora szkoły – pana Damiana Janowicza.

Zainteresowane placówki uzgodniły m.in. prowadzenie obszernego dialogu na płaszczyźnie naukowej i kulturalnej oraz uczestniczenie uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w wybranych zajęciach i wykładach organizowanych przez PWSZ. Umowa ta umożliwi również uczniom i nauczycielom I ZS korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej PWSZ oraz cykliczne spotkania dla uzdolnionych uczniów, przygotowujących m.in. do konkursów matematycznych.

Źródło: I ZS we Wschowie