drukuj drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Wschowskim w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dot. zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.)

Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

W Powiecie Wschowskim działają:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych

zlokalizowany

1) w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej przy ul. Głogowskiej 1  tel. 65 540-89-30
czynny:

– w poniedziałek od godz. 13.30 do 17.30,

– w środę od godz. 12.00 do 16.00,

– w czwartek od godz. 12.00 do 16.00.

2) w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie przy ul. Ogrodowej 1 (II piętro), tel. 65 540-89-20
czynny:

–  wtorek od 15:30 do 19:30

–  piątek od 12:00 do 16:00

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

oraz

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany we Wschowie przy ul. Kopernika 7 (budynek po Gimnazjum nr 1),

czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00,

tel. 691-018-303  czynny w godz. od 15.00 do 17.00.

prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” w Zielonej Górze.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

oświadczenie
oświadczenie