drukuj drukuj

Narada dyrektorów placówek kształcenia specjalnego województwa lubuskiego

7 lutego 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie odbyła się narada dyrektorów placówek kształcenia specjalnego województwa lubuskiego z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewą Rawa i starszymi wizytatorami Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Anną Włodarczak i Jolantą Lipińską.

Naradę dyrektorów otworzyła Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty, a zebranych przywitał Starosta Wschowski Andrzej Bielawski oraz gospodarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie dyrektor Andrzej Waldman.

Dyrektor SOSW przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności ośrodka. Następnie starszy wizytator Anna Włodarczak zaprezentowała m.in. zmiany w podstawie programowej dot. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym na poziomie szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy, natomiast starszy wizytator Jolanta Lipińska przedstawiła program pilotażowy Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.

Zaproszeni goście mieli okazję również zwiedzić Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w których znajdują się m.in. szkoła podstawowa, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, szkoła przysposabiająca do pracy oraz przedszkole.