drukuj drukuj

Nabór do Specjalnego Przedszkola we Wschowie

Specjalne Przedszkole nr 6 „Kraina Tęczy” we Wschowie ogłasza nabór do placówki. Zapisy trwają. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z normą intelektualną, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wadami słuchu, widzenia, autyzmem, chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Przedszkole zaprasza do kontaktu. Oferuje zapoznanie się z przedszkolem, rozmowę z p. dyrektor oraz kadrą pedagogiczną jak i możliwość obejrzenia placówki.

nabór