drukuj drukuj

Nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert

nr Or. 3052-1/2010

Zgodnie z art. 15 ust.2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że:

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 09.04.2010 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

4. Miejsce zgłaszania kandydatów:

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Pl. Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa

sekretariat, II piętro – pokój 204

5. Zasady utworzenia i działania komisji określa uchwała nr 219/2010 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 22.03.2010 r. w sprawie zasad powołania i działania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr Or. 3052 – 1/2010 na realizację zadań publicznych w 2010 roku.