drukuj drukuj

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2017”

MÓWIĘ, BO CHCĘ. MÓWIĘ, BO MOGĘ - Zamieniamy komunikację jednokierunkową na dwukierunkową z FUNDACJĄ PZU w ramach  konkursu

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU/2017”

Projekt „Mówię, bo chcę, mówię, bo mogę” został przygotowany, by wyjść naprzeciw potrzebom coraz liczniejszej grupy podopiecznych SOSW we Wschowie, borykających się ze złożonymi problemami komunikacyjnymi. Skuteczna komunikacja jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania w środowisku,  podejmowania decyzji o sobie, informowania o potrzebach, pragnieniach, choćby w minimalnym zakresie. Osoby niemówiące oraz z  różnorodnymi ograniczeniami komunikacyjnymi są wykluczone z tego procesu, co pogłębia frustrację, prowadząc do zachowań trudnych, które przez otoczenie niepełnosprawnego odbierane są negatywnie, jako brak zasad i wychowania, skutkując jednocześnie wykluczeniem nie tylko jego samego, ale i opiekunów.

Komunikatory zakupione przez terapeutów-logopedów SOSW we Wschowie  w ramach projektu „Mówię, bo chcę, mówię, bo mogę”, mają za zadanie odwrócić ten stan rzeczy. Aby nasze nowe pomoce spełniały swoją funkcję, muszą być trafnie dobrane, stosownie do potrzeb i możliwości danego dziecka, które uczy się posługiwania komunikatorem w celu komunikacji, a nie dla zabawy. Do korzystania z komunikatorów należy również przygotować najbliższe otoczenie dziecka: rodzinę oraz wszystkie osoby spotykające się z nim na co  dzień, w tym również nauczycieli i terapeutów.

Komunikatory są to  urządzenia niezależne od komputera wspomagające komunikację. Nagrywa się na nie wiadomości (słowa, zdania), które można następnie odtworzyć poprzez naciśnięcie przycisku. Każdy komunikat może być odtwarzany dowolną ilość razy. Komunikatory mogą zawierać od jednej po kilkadziesiąt wiadomości. Dzięki tym urządzeniom dzieci, nie komunikujące się werbalnie, mogą przekazać istotne informacje o  sobie, ważnych wydarzeniach, wyrażać swoje potrzeby, emocje, myśli, uczestniczyć w  dyskusji: akceptować lub negować, a także proponować własne rozwiązania. Ponadto komunikatory pozwalają na weryfikację wiedzy, dzięki nim uczniowie mogą odpowiadać na  lekcjach, rozmawiać na przerwach, w domu opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w  szkole. Urządzenia oparte na wysokiej technologii zapewniają dzieciom ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi poczucie sprawnczości, pozwalają zaistnieć w rozmowie przez użycie głosu, pozwalają konkretnie wpływać na własne życie. Komunikatory zakupiliśmy za kwotę 5.100,00zł.

Jolanta Witków-Kałek, Lidia Dobrzyńska- Stowarzyszenie „Bliżej Autyzmu”