drukuj drukuj

„Młodzi naukowcy dla innowacji”

7 grudnia 2012 odbyła się wycieczka uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie na Uniwersytet Zielonogórski w ramach spotkania "Młodzi naukowcy dla innowacji" organizowanego przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

Młodzież klas II i III Technikum Ekonomicznego zwiedziła Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zwiedzano między innymi:
- Laboratorium Odlewnictwa, gdzie prezentowano odlewanie metalu i komputerową analizę odlewu (każdy uczeń otrzymał pamiątkowe odlewy),
- Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych,
- Laboratorium Podstaw Automatyki, gdzie uczniowie mieli możliwość sterowania robotem,
- Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii, w którym uczniowie oglądali skaningowy mikroskop elektronowy oraz przygotowanie próbek,
- Laboratorium Diagnostyki Pojazdów, w którym uczniowie zapoznali się prototypem miejskiego skutera elektrycznego,
- Laboratorium Eksploatacji Maszyn,
- Laboratorium Silników,
- Laboratorium badań prototypów, w którym uczniowie zbadali swoją siłę.

Na koniec, przy poczęstunku, młodzież uczestniczyła w wykładzie na temat innowacyjności, wartości kreatywnych postaw oraz wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Całkowity koszt wyjazdu pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu pt. "Lubuskie Centrum Innowacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd zorganizował nauczyciel I Zespołu Szkół Stanisław Blask, a opiekowali się uczniami Alina Okoniewska i Arkadiusz Prętki."

<small>Stanisław Blask