drukuj drukuj

„Młodzi naukowcy dla innowacji”

7 grudnia 2012 odbyła się wycieczka uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie na Uniwersytet Zielonogórski w ramach spotkania „Młodzi naukowcy dla innowacji” organizowanego przez Lubuski Urząd Marszałkowski.

Młodzież klas II i III Technikum Ekonomicznego zwiedziła Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zwiedzano między innymi:
– Laboratorium Odlewnictwa, gdzie prezentowano odlewanie metalu i komputerową analizę odlewu (każdy uczeń otrzymał pamiątkowe odlewy),
– Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych,
– Laboratorium Podstaw Automatyki, gdzie uczniowie mieli możliwość sterowania robotem,
– Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii, w którym uczniowie oglądali skaningowy mikroskop elektronowy oraz przygotowanie próbek,
– Laboratorium Diagnostyki Pojazdów, w którym uczniowie zapoznali się prototypem miejskiego skutera elektrycznego,
– Laboratorium Eksploatacji Maszyn,
– Laboratorium Silników,
– Laboratorium badań prototypów, w którym uczniowie zbadali swoją siłę.

Na koniec, przy poczęstunku, młodzież uczestniczyła w wykładzie na temat innowacyjności, wartości kreatywnych postaw oraz wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Całkowity koszt wyjazdu pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu pt. „Lubuskie Centrum Innowacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd zorganizował nauczyciel I Zespołu Szkół Stanisław Blask, a opiekowali się uczniami Alina Okoniewska i Arkadiusz Prętki.”

<small>Stanisław Blask