drukuj drukuj

Lista organizacji pozarządowych i klubów sportowych

Uczniowskie Kluby Sportowe

1. Klub Jeździecki „Bonanza”, Jędrzychowice 63, 67 – 407 Szlichtyngowa

2. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”  Szkoła Podstawowa Lgiń 6, 67 – 400 Wschowa

3. Uczniowski Klub Sportowy „Sparta Sława” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Ogrodowa 1, 67 – 410 Sława

4. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp Sprawni – Razem”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, ul. T. Kościuszki 25, 67 – 400 Wschowa

5. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Ciosaniec, Publiczna Szkoła Podstawowa, Ciosaniec 27, 67 – 410 Sława

6. Uczniowski Klub Sportowy „Yacht Club Sława”, ul. Nowosolska 22, 67 – 410 Sława

7. Uczniowski Klub Sportowy „Szlichtyngowianka”, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ul. Daszyńskiego 16, 67 – 407 Szlichtyngowa

8. Uczniowski Klub Sportowy “Orlik”  Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach 55, 67 – 407 Szlichtyngowa

9. Uczniowski Klub Sportowy „Tarcza”  Szkoła Podstawowa, ul. H. Pobożnego 6, 67 – 410 Sława

10. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”  Gimnazjum w Sławie, ul. Odr. Wojska Polskiego 16, 67 – 410 Sława

11. Uczniowski Klub Sportowy „Dynam”  ul. Plac Grunwaldu 3d/10 , 67-400 Wschowa

12. Uczniowski Klub Sportów Siłowych „Trops”  ul. Moniuszki 11, 67 – 400 Wschowa – nie prowadzi działalności

13. Uczniowski Klub Sportowy „Wicher”, Szkoła Podstawowa Krzepielów 35, 67-410 Sława

14. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona” Wschowa, ul. Zacisze 1 , 67-400 Wschowa

15. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „RAZEM” Gimnazjum w Szlichtyngowej ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa

16. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

17. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SPRAWNE STARE STRĄCZE” Publiczna Szkoła Podstawowa Stare Strącze 195, 67-410 Sława

18. Uczniowski Klub Sportowy „MAR-GOLL”, Kuźnica Głogowska 8, 67-410 Sława

Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej

1. Klub Sportowy „DĄB”, Przybyszów 79, 67 – 410 Sława

2. Klub Sportowy „ORZEŁ”, Stare Strącze 146, 67 – 410 Sława

3. Klub Sportowy „TOPOLA”, Łupice, ul. Akacjowa 7, 67 – 410 Sława

4. Miejski Klub Sportowy „SPARTA”, ul. Ogrodowa 1, 67 – 410 Sława

5. Klub Sportowy „TORNADO”, Ciosaniec 63, 67 – 410 Sława

6. Klub Sportowy „IKAR” Krzepielów, 67-410 Sława

7. Klub Sportowy „Walki Realne”, ul. Słowackiego 3, 67 – 400 Wschowa – nie prowadzi działalności

8. Klub Sportów Siłowych „TROPS”, ul. Moniuszki 11, 67 – 400 Wschowa – nie prowadzi działalności

9. Miejski Klub Sportowy „Orzeł”, Urząd Miasta i Gminy ul. Przemysłowa 7, 67 – 407 Szlichtyngowa

10. Wiejski Klub Sportowy „GROM” , Urząd Miasta i Gminy ul. Rynek 1, 67 – 407 Szlichtyngowa

11. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień, ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa

12. Ludowy Klub Sportowy „TOMAX – PŁOMIEŃ”, ul. Głogowska 8A, 67 – 400 Wschowa – nie prowadzi działalności

13. Sławski Klub Koszykówki, ul. Sportowa 4, 67 – 410 Sława – nie prowadzi działalności

14. Wiejski Klub Sportowy „NAPRZÓD”, Stare Drzewce 30, 67-407 Szlichtyngowa – nie prowadzi działalności

15. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”, Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

16. Wschowsko – Sławskie Towarzystwo Koszykówki, ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

17. Sławskie Stowarzyszenie Badmintonowo-Tenisowe, Plac Rynek 6/1, 67-410 Sława

18. Miejski Klub Sportowy ORZEŁ, ul. Henryka Pobożnego 6, 67-410 Sława

19. „Klub Sportowy Stajnia Skrzyczyńscy”, Krzepieleów 48, 67-410 Sława

20. „RONIN” Klub Sportowy Judo i Ju-Jitsu ul. 31-go Stycznia 11/10, 67-400 Wschowa

21. Klub Strzelecki „Muszkiet” w Szlichtyngowej, ul. Łąkowa 14, 67-407 Szlichtyngowa

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

a. Zarząd Rejonowy w Sławie, ul. Głogowska 5, 67-410 Sława, tel. 68 356-65-62

b. Zarząd Rejonowy we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa

2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

a. Koło we Wschowie, ul. Daszyńskiego 2, 67-400 Wschowa

b. Koło w Sławie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny we Wschowie, ul. Kopernika 7 (prowadzą Klub Seniora), 67-400 Wschowa

4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Koła we Wschowie, ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa tel. 65 540-15-68, 662-664-347

5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

6. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

a) Zarząd Gminny we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

b) Zarząd Gminny w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława

c) Zarząd Gminny w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa

d) Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

7. Akcja Katolicka przy Parafii Św. Biskupa we Wschowie, Plac Farny 2, 67-400 Wschowa

8. Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, ul. Zacisze 3, 67-400 Wschowa, e-mail: beata-podgorna@o2.pl

9. Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Terenowy we Wschowie, ul. Kilińskiego 8, 67-400 Wschowa

10. Związek Sybiraków, Koło w Sławie, ul. Powstańców Śląskich 38, 67-410 Sława

11. Związek Sybiraków, Koło we Wschowie, ul. Ogrodowa 6a/4, 67-400 Wschowa

12. Polski Związek Niewidomych Koło we Wschowie, ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

13. Towarzystwo Przyjaciół Sławy ul. Wschowska 1, 67-410 Sława – st. zwykłe

14. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej 34, 67-400 Wschowa, tel. 65 540-14-72, e-mail: szkola.prz.gorna@neostrada.pl

15. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, ul. Garbarska 11 a, 67-400 Wschowa

16. Stowarzyszenie „Grupa Virtus” ul. Wolności 9/2, 67-407 Szlichtyngowa, e-mail: s.majewski@onet.eu

17. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie, ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

18. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy WOPR Wschowa, Ogrodowa 1, 67-410 Sława

19. Stowarzyszenie Usamodzielnionych Wychowanków Domu Dziecka im. T. Kościuszki we Wschowie, ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa – nie prowadzi działalności

20. Stowarzyszenie Wschowa w Europie, ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa, e-mail:wschowa.europa@gmail.com

21. Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa”, ul. Daszyńskiego 2 , 67-400 Wschowa

22. Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Sławskiego, ul. H. Pobożnego 13, 67-410 Sława

23. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gorzowskiej, Zarząd Dekanalny Wschowa, ul. Powstańców Wlkp. 12, 67-400 Wschowa

24. Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Wygnańczycach 39, 67-400 Wschowa

25. Stowarzyszenie „Zacisze” Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 26, 67-410 Sława

26. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”, Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

27. Stowarzyszenie „Pacyfistyczna oaza” we Wschowie, ul. Orzechowa 12, 67-400 Wschowa

28. Klub Sportowy „Pogoń Wschowa”, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

29. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa

30. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” Wschowa, ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

31. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, ul. Tad. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa, tel. 605 086 689, e-mail: naszosrodek@wp.pl

32. Stowarzyszenie Odnowy Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Krzepielowie 48, 67-410 Sława

33. Stowarzyszenie „Nasze Miasto” ul. Niepodległości 15/3, 67-400 Wschowa

34. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Plac Zamkowy 7, 67-400 Wschowa, e-mail: turystyka-wschowa@o2.pl

35. Wschowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Podaj Dalej” Plac Farny 4/5, 67-400 Wschowa

36. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie, ul.  Obr. Warszawy 12/4, tel. 661 128 058, e-mail: kontakt@tworczehoryzonty.pl, http:/www.tworczehoryzonty.pl/

37. Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Gola 65, 67-407 Szlichtyngowa

38. Ratownictwo Wodne Sława, Radzyń, ul. Jeziorna 11, 67-410 Sława, tel. kontakt. 601-689-999 www.rws.com.pl

39. Stowarzyszenie Las Woda & Blues, Radzyń ul. Słoneczna 49, 67-410 Sława e-mail: stowarzyszenie@laswodablues.pl

40. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” SP nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa tel. 65 540-35-61, e-mail: sp1stowarzyszenie@wp.pl

41. Wschowski Klub Motorowy, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

42. Wschowskie Stowarzyszenie Twórcze „Baszta”, 67-400 Wschowa, ul. Czereśniowa13 – w zawieszeniu

43. Stowarzyszenie „Witosława”, ul. Waryńskiego 25/1, 67-410 Sława, tel. 509 826 959

44. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1”, ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa, e-mail: przedszkolewschowa1@vp.pl

45. Sławskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. H. Pobożnego 10, 67-410 Sława

46. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”, Łysiny 2, 67-400 Wschowa, tel. 65 540-96-07

47. Stowarzyszenie „Wieś Bez Barier”, Dębowa Łęka 60, 67-400 Wschowa

48. Stowarzyszenie Huta Pieniacka, Przyczyna Górna 109, 67-400 Wschowa, tel. 502 103 264, e-mail: kolagosia@wp.pl

49. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „FABRYKA KULTURY”, ul. Ks. A. Kostki 24/1, 67-400 Wschowa; strona: http://e-fabryka.org,

50. Stowarzyszenia Odnowy Samorządu we Wschowie, ul. Niepodległości 22, 67-400 Wschowa

51. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie, ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

52. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydłowiczki, Stare Strącze 43, 67-410 Sława

53. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole w Jędrzychowicach” Kowalewo 62A, 67-407 Szlichtyngowa

54. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „STOKROTKA” w Sławie, ul. Kwiatowa 7, 67-410 Sława

55. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

56. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Nie ma mocnych”,  Siedlnica 104, 67-400 Wschowa

57. Stowarzyszenie CZAS A.R.T. we Wschowie, ul. Bema 1/2, 67-400 Wschowa, e-mail: czasart@gmail.com

58. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet (SAK) w Gminie Sława ul. Głogowska 5, 67-410 Sława

59. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kopa Sportowego ul. Kilińskiego 11, 67-400 Wschowa www.klubkopa.pl; klubkopa@onet.pl

60. Stowarzyszenie Wzajemnej Inspiracji „Kuźnia” w Szlichtyngowej, ul. Daszyńskiego 16, 67-407 Szlichtyngowa

61. Stowarzyszenie Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4047 we Wschowie, ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

62. Stowarzyszenie im. Siostry M.Iwony Król we Wschowie, Plac Św. Jana 1, 67-400 Wschowa

63. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem Przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach”, Stare Drzewce 55, 67-407 Szlichtyngowa

64. Stowarzyszenie Akademia Dorosłego Człowieka w Sławie, ul. Głogowska 5, 67-410 Sława

65. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS” ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

66. Stowarzyszenie Country Western Club Nad Doliną Odry i Baryczy w Szlichtyngowej  ul. Szeryfa 1, 67-407 Szlichtyngowa

67. Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Szlichtyngowej ul. Rynek 12/2, 67-407 Szlichtyngowa

68. Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Sławie, ul. Sportowa 7, 67-410 Sława

69. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” we Wschowie, ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa

70. Stowarzyszenie „Przybyszów-Dwór” Przybyszów 26, 67-410 Sława

71. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Regionu „Bliżej Szkoły” Lgiń 6, 67-400 Wschowa

72. Wschowskie Towarzystwo Strzeleckie im. Batalionu „PARASOL” we Wschowie ul. Słowackiego 3, 67-400 Wschowa

73. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa

74. Stowarzyszenie „OPEN YOUR MIND” ul. Obrońców Pokoju 1a, 67-410 Sława

75. Stowarzyszenie WRAK RACE  ul. Tylna 4a, 67-400 Wschowa    www.wrakrace.info

e-mail: stowarzyszeniewrakrace@gmail.com

76. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „JĘDRZYCHOWIANKI” Jędrzychowice 15,

67-407 Szlichtyngowa

77. Stowarzyszenie „Lasy i Jeziora” w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13 67-410 Sława e-mail: lasyijeziora@gmail.com

78. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi Kowalewo i Jędrzychowice „Wiejskie Horyzonty”, Kowalewo 27, 67-407 Szlichtyngowa

 

 Stowarzyszenia zwykłe:

1. Stowarzyszenie ds. restytucji Powiatu Wschowskiego

2. Towarzystwo Przyjaciół Sławy ul. Wschowska 1, 67-410 Sława

3. Stowarzyszenie ds. Renowacji Zboru Poewangelickiego we Wschowie, ul. Osiedle Jagiellonów 13, 67-400 Wschowa

4. Stowarzyszenie „Jodełka” w Radzyniu siedzibą w Sławie, ul. W. Pola 6, 67-410 Sława

5. Stowarzyszenie „Igiełka” w Radzyniu siedzibą w Sławie, ul. Parkowa 7a/2, 67-410 Sława

6. Stowarzyszenie „Relaks” ul. Sławska 1, Lubiatów, 67-410 Sława

7. Stowarzyszenie Komitet Założycielski Pamięci Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich,
ul. Rynek 1,  67-400 Wschowa

8. Stowarzyszenie „Jagoda” ul. Słoneczna 45, 67-410 Sława

9. Stowarzyszenie „Właścicieli Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Słoneczna w Radzyniu”
ul. Słoneczna 43, Radzyń, 67-410 Sława

10. Stowarzyszenie „Właścicieli Lokali Letnich Słoneczna 51C w Radzyniu” , 67-410 Sława

11. Stowarzyszenie „Żagle w Radzyniu” ul. Wczasowa 9, Radzyń, 67-410 Sława

12. Stowarzyszenie „Właściciele Lokali Mieszkalnych Pod Sosnami w Radzyniu” ul. Słoneczna 51,
67-410 Sława

13. Stowarzyszenie „Otwarty Ruch Pokoleń” ul. Kasztanowa 57, 67-410 Sława

14. Stowarzyszenie „Świerk” w Tarnowie Jeziernym, 67-410 Sława

15. Stowarzyszenie „Wrzos” Radzyń ul. Słoneczna 45, 67-410 Sława

16. Stowarzyszenie „Wschowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego” ul. Kilińskiego 1, 67-400 Wschowa

17. Stowarzyszenie „Plaża” Radzyń ul. Słoneczna 45, 67-410 Sława

18. Stowarzyszenie „Brzoza” w Tarnowie Jeziernym, 67-410 Sława

19. Stowarzyszenie „Molo” w Tarnowie Jeziernym, 67-410 Sława

20. Stowarzyszenie „Jodła” w Tarnowie Jeziernym, 67-410 Sława

 

Fundacje

1. Fundacja „TĘCZOWE MARZENIA”  ul. Sportowa 1,  67-400 Wschowa KRS 479976

2. Fundacja „ROZWOJU EDUKACJI EKONOMICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY” ul. Tad. Kościuszki 17A, 67-400 Wschowa KRS 484535 www.edukacjaekonomiczna.org

3. Fundacja „JEZIORO SŁAWSKIE-SŁAWSKI KLUB ŻEGLARSKI” ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 21, 67-410 Sława KRS 502790

4. Fundacja „ALTERNATYWY” Lipinki 72, 67-410 Sława KRS 519821

5. Fundacja „I LOVE ZDROWIE” ul. Rzemieślnicza 3a/3, 67-400 Wschowa KRS 602502

6. Fundacja ACADEMIA ul. Chopina 5, 67-410 Sława KRS 671426

 

Organizacje pożytku publicznego:

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa, tel. 605 086 689, e-mail: naszosrodek@wp.pl, BS nr Konta 54 8669 0001 0007 7161 2000 0001, w pozycji 122 numer KRS 0000260966.

2) Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – ZHP Hufiec Wschowa, KRS pod numerem 0000266321; Bank Zachodni WBK S.A.  3 Oddział w Poznaniu nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235; e-mail: wielkopolska(at)zhp.pl
biuro(at)zhp.wlkp.pl; http://www.wielkopolska.zhp.pl
 http://www.zhp.wlkp.pl

 

Ochotnicze Straże Pożarne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

1. OSP – Szlichtyngowa, ul. Puławskiego 13, 67-407 Szlichtyngowa

2. OSP – Dryżyna 37, 67-407 Szlichtyngowa

3. OSP – Wyszanów 34 A, 67-407 Szlichtyngowa

4. OSP – Stare Drzewce 35A, 67-407 Szlichtyngowa

5. OSP – Nowe Drzewce 37A, 67-407 Szlichtyngowa

6. OSP – Gola 33A, 67-407 Szlichtyngowa

7. OSP – Jędrzychowice 15, 67-407 Szlichtyngowa

8. OSP – Przybyszów 41, 67-410 Sława

9. OSP – Bagno 33A, 67-410 Sława

10. OSP – Ciosaniec 50, 67-410 Sława

11. OSP – Krążkowo 55, 67-410 Sława

12. OSP – Krzepielów 44, 67-410 Sława

13. OSP – Lipinki 90, 67-410 Sława

14. OSP – Łupice, ul. Szkolna 13, 67-410 Sława

15. OSP – Sława, ul. Odr. Wojska Polskiego 10, 67-410 Sława

16. OSP – Stare Strącze 191A, 67-410 Sława

17. OSP – Śmieszkowo 61, 67-410 Sława

18. OSP – Tarnów Jezierny 1, 67-410 Sława

19. OSP – Wschowa, ul. Kaz. Wielkiego 6, 67-400 Wschowa

20. OSP – Siedlnica 134A, 67-400 Wschowa

21. OSP – Przyczyna Górna 24, 67-400 Wschowa

22. OSP – Osowa Sień 90A, 67-400 Wschowa

23. OSP – Olbrachcice 38A, 67-400 Wschowa

24. OSP – Łysiny 31, 67-400 Wschowa

25. OSP – Lgiń 74, 67-400 Wschowa

26. OSP – Konradowo 2, 67-400 Wschowa

27. OSP – Kandlewo 32, 67-400 Wschowa

28. OSP – Dębowa Łęka 59, 67-400 Wschowa

29. OSP – Łysiny-Wygnańczyce, Wygnańczyce 8, 67-400 Wschowa

30. OSP – Hetmanice 37B, 67-400 Wschowa