drukuj drukuj

Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie

Projekt zrealizowano w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadzono likwidację barier architektonicznych w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie, celem dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres projektu obejmował:
- demontaż istniejącego nie spełniającego norm podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż platformy do transportu osób niepełnosprawnych,
- poszerzenie otworów drzwiowych do istniejących pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na parterze i piętrze budynku,
- budowę sanitariatu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wykonanie niezbędnych instalacji (wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej).

Całkowity koszt projektu - 143.923,06 zł
w tym:
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych - 106.394,74 zł
- Wkład własny Powiatu Wschowskiego - 37.528,32 zł