drukuj drukuj

Lew z Muzeum Ziemi Wschowskiej znów w akcji!

W roku 2017 Muzeum Ziemi Wschowskiej z powodzeniem zrealizowało projekt „Małe miasto wielkich przeżyć…”. Odbyły się ciekawe warsztaty i powstał przewodnik po Wschowie, który cieszy kolejnych odbiorców i promuje nasze miasto w całej Polsce i nie tylko.

W maju z dumą dzieliliśmy się informacją, że Muzeum po raz kolejny otrzymało grant w programie Patriotyzm Jutra by zrealizować projekt „Małe muzeum pełne skarbów – kreatywne warsztaty i przewodnik po Muzeum Ziemi Wschowskiej”. Na działania dostaliśmy 27 tyś. złotych, a Bank Spółdzielczy we Wschowie wspomógł nas kwotą 3.400 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego w tym zadaniu.

Patriotyzm Jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Operatorem programu jest Muzeum Historii Polski na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2018 przypada jubileusz 50-lecia Muzeum Ziemi Wschowskiej. Jako Samorządowa Instytucja Kultury posiadamy dorobek i zbiory, które warto przybliżać kolejnym pokoleniom mieszkańców miasta i regionu. Zadanie zakłada twórcze i ekspresyjne działania uczestników wokół tematów ukazywania zbiorów, prac muzealników, troski o dziedzictwo kulturowe i historię, które zostaną pokazane w przewodniku i w jego wersji audio-video z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Publikacja będzie kontynuacją spójną z przewodnikiem „Małe miasto wielkich przeżyć – przewodnik po Wschowie dla dzieci i nie tylko…”.

I właśnie w tym tygodniu rozpoczęliśmy warsztaty. Jako pierwsi odwiedzili nas uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”. Spotkali się z kustoszem MZW Dariuszem Czwojdrakiem, który opowiadał o starych dokumentach, archiwalnych fotografiach i sposobie ich przechowywania, a następnie doświadczyli magii pisania gęsim piórem i stalówką podczas warsztatów kaligrafii z Izabelą Matuszewską. Od archeologa Bartosza Tietza dowiedzieli się, jak ze znalezionych skorupek powstaje zrekonstruowane naczynie i złapali inspirację do własnoręcznie wykonanych misek i dzbanuszków. Warsztaty ceramiki prowadziła Alina Kowalska z pracowni Niebieski Fartuch.

Na kolejne warsztaty zaprosimy dzieci w ramach corocznej akcji Lato w Muzeum – 18, 19 i 20 lipca. Rozpoczynamy też prace nad kolejną książeczką z Lwem, który tym razem będzie zgłębiał tajemnice muzealnictwa i skarbów ukrytych w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

(tekst/foto: MZW)